Xú Hoàng
by Dịch Nhân Bắc
2 reviews
Trước khi mua bộ này, tôi đã băn khoăn rất lâu. Đơn giản là vì tôi không thích thể loại thái giám. Công thụ có thể tàn tật tàn phế tàn hại, các loại tàn nhưng không phải tàn cái chỗ kia. Không phải tôi kỳ thị mà là tôi không thích một mối quan hệ yêu đương không bình đẳng, khi một người chỉ có thể là thụ bất kể họ muốn thế nào. Tôi tra tới tra lui về việc liệu thái giám sau khi... đọc tiếp