Chớ Lo Lắng Những Điều Nhỏ Nhặt
by Hà Lan
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Oopsy là nhóm tác giả yêu thích của mình. Những quyển sách về tâm lý của nhóm tác giả này rất thú vị, dễ đọc, dễ hiểu và rất dễ nhớ do nội dung khá đơn giản nhưng được trình bày rất sinh động ( kèm theo hình ảnh minh họa dễ thương) và chi tiết.

Chớ lo lắng những điều nhỏ nhặt của tác giả Hà Lan cũng là một trong số những tác phẩm dễ thương đó. Chỉ mới nghe đến cái tên thô... đọc tiếp