Là một cuốn tiểu thuyết trinh thám nhưng cũng đồng thời là một cuốn tiểu thuyết ẩn chứa nhiều điều thú vị.

"Phá Án Ư? Cứ Để Sau Bữa Tối" là một cuốn sách rất thích hợp để đọc vào những giờ phút nghỉ ngơi, bởi cuốn sách này mang yếu tố hài hước khá nhiều bên cạnh những chi tiết suy luận về các vụ án mà Reiko theo đuổi.

Xuyên suốt cả mạch truyện, nhân vật tôi t... đọc tiếp