Nói chung về cuốn này thì mình thấy lối hành văn dễ thương, đáng yêu, phù hợp cho các bạn đọc trong độ tuổi mới lớn.Sách viết về Phạm Lệ Thu hay còn gọi là Tây Thu- cho giống Tây Thi đó! Nhưng, không như tên cho lắm, Tây Thi thì đẹp, còn Tây Thu thì chỉ đen nhẻm và còn đen hôi như cô tự nhận.Nhà Tây Thu nghèo, mẹ bị bệnh tim, cả nhà được nuôi sống bằng nghề bán tào phớ và vài m... đọc tiếp