7 Thói Quen Tạo Gia Đình Hạnh Phúc
by Stephen R.Covey
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Bữa trước đọc Điều tốt nhất cho gã có vợ, rút ra được một rổ bài học kinh nghiệm. Bữa nay đọc xong 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc, mình rút ra một kết luận, điều tốt nhất cho gã sắp lấy vợ là đọc được cuốn sách bổ ích này (những ả sắp lấy chồng mình nghĩ đọc cũng tốt luôn).

Sau khi đọc cuốn sách này thì mình thấy, để có một gia đình hạnh phúc vừa khó cũng vừa dễ. Khó ... đọc tiếp