Ông Trùm Cuối Cùng (Mario Puzo)
by Mario Puzo
3 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Sau khi hỏi nhiều người đọc cuốn sách này thì tôi đã đưa ra kết luận rằng: Suy nghĩ của họ rất giống của tôi: “cuốn sách quá dài”. Đánh giá ngắn gọn nhất của tôi đối với cuốn sách này chỉ đơn giản là "quá nhiều chương." Nhưng vấn đề của Puzo trong cuốn sách này không phải trọng tâm ở chỗ nhiều chương hoặc độ dài quá mức; mà đó là ông ấy đã cố gắng viết hai câu chuyện khác nhau ... đọc tiếp