Đất máu sicily
by Mario Puzo
2 reviews
Có 8 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Cuốn sách này như phần lớn các bạn đã biết là một phần tiếp theo của cuốn 'Bố già', nhưng theo tôi thì nó chưa bao giờ thực sự là trở thành phần tiếp theo. Trong khi Bố già giúp ta hiểu hơn về thế giới ngầm, cuốn sách này cho bạn thấy tình yêu, sự dũng cảm, lòng biết ơn, tình bạn, lòng can đảm, sự thông minh xảo quyệt, lòng tốt và sự tàn nhẫn Tất cả hiện diện trong một người là... đọc tiếp