Hừng Đông - Breaking Dawn
by Stephenie Meyer
3 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Breaking Dawn là cuốn sách cuối cùng trong Twilight saga. Nó đưa câu chuyện của Bella và Edward đến một kết thúc xuất sắc và hấp dẫn. Breaking Dawn là một cuốn sách hoàn toàn ly kỳ với hành động và tình yêu. Câu chuyện lãng mạn rất mạnh mẽ và lôi cuốn; đó là rất nhiều câu chuyện gắn kết với nhau để tạo thành một cuốn sách hết sức thực tế. Khi tôi đọc, tôi cảm thấy bản thân mình... đọc tiếp