Bóng Hình Của Gió
by Carlos Ruiz Zafón
6 reviews
Có 12 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

[Thú vị, lôi cuốn nhưng đuối về cuối và chưa thỏa mãn về mặt logic truyện]

Mình hiếm khi trầm trồ một cuốn sách và Bóng hình của gió vẫn chưa phải cuốn sách yêu thích tiếp theo của mình.

Nằm trong danh sách những cuốn Best-seller toàn cầu, mình đã kì vọng Bóng hình của gió sẽ là một cuốn sách thu hút và đáng nhớ đối với mình. Nội dung truyện gợi mở bằng câu chuyện ... đọc tiếp