Còn Sữa Là Còn Hy Vọng
by Neil Gaiman
7 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Ôi trời cuốn sách thiếu nghiêm túc nhất mà mình từng đọc! Và quả là mình đang cần vài giờ cợt nhả như vậy đây 😄

Cuốn sách bắt đầu bằng việc mẹ vắng nhà, bố đi mua sữa, các con chờ sữa để ăn ngũ cốc (vì làm sao mà ăn ngũ cốc không sữa được?!). Thế mà bố đi lâu quá rồi mới về. Sao thế nhỉ? Thế là bố kể lại chuyện li kì về hành trình mua sữa của mình cho các con nghe.

... đọc tiếp