Khi Yêu Cần Nhiều Dũng Cảm
by Chetan Bhagat
4 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Cuốn này mở mang cho m khá nhiều thông tin mới về văn hóa và cộng đồng của người Ấn, nhất là dăm ba cái trò miệt thị vùng miền và cộng đồng của họ 😂

Cơ mà có lẽ chỉ thế thôi, chứ xét về nội dung thì truyện chẳng có gì đặc sắc lắm: Một anh Bắc Ấn yêu một cô Nam Ấn, đòi cưới nhau (Như là Romeo và Juliet của Ấn Độ ấy ạ). Vấn đề thứ nhất là ở Ấn đâu ra cái chuyện con đc tự ch... đọc tiếp