Đế Vương Nghiệp - 2 Tập
by Mị Ngữ Giả, Hồng Quý
1 reviews

Truyện 63 chương và 2 phiên ngoại, nhưng 1 chương thì cũng dài. Chỉ có thể cảm thán, quả nhiên là Nùng tình thiên hậu, Mị Ngữ Giả chắc chắn là mẹ đẻ, bởi vì bả quá ưu ái nữ chính rồi,nhưng cũng rất công bằng với nam chính

Phải là nữ tử cỡ nào may mắn mới được như Vương Huyên( A vũ) .Sinh ra đã có xuất thân hiển hách, cha là Tả tướng quyền khuynh triều dã, mẹ là Tấn Mẫn Tr... đọc tiếp