Phế Hậu Tướng Quân
by Nhất Độ Quân Hoa
2 reviews
Ngược quằn quại kinh điển của ngược .Tôi thực sự ghét Mộ Dung Viêm bởi hắn đã không chọn A Tả lại còn để nàng hi vọng ,mong chờ rồi chết... trong quằn quại đau đớn như thế.Nhưng dù có cho hắn chọn lại bao nhiêu lần đi nữa thì hắn vẫn sẽ chọn Khương Bích Lan  thôi, hắn luôn chấp niệm phải bảo vệ người con gái mình yêu bình an... nhưng ... đọc tiếp