Ngày Xưa Có Một Con Bò...
by Camilo Cruz
21 reviews
Có 32 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Cuốn sách chưa dày đến 150 trang nhưng bên trong đó chính là cả một “trời” nhận thức. Đánh thức bản thân bên trong của mỗi một người đọc. Cuốn này đặc biệt hơn tất cả những thể loại sách dạy kĩ năng mình đã từng đọc. Tương tự như cuốn sách “Ai lấy miếng Pho mát của tôi“, cuốn sách này có tựa vô cùng độc đáo: “Ngày xưa có một con Bò” – nó s... đọc tiếp