Là một bà mẹ có con nhỏ, Mình thường rất hay mua nhiều loại sách thiếu nhi, cách nuôi dạy con ,sách dành cho trẻ em và nghiên cứu về trẻ em và mục đích mình mua  chúng chính là dành cho con  của mình và để  nghiên cứu về trẻ em nói chung cũng như cách chăm sóc con của mình nói riêng. Sau khi đọc một loạt cuốn sách có c... đọc tiếp