Tình khờ
by updating
3 reviews

Mỗi cuốn của Tanizaki mà mình đọc đều có những con rắn độc, là những người đàn bà đẹp, hoặc không đẹp lắm, thì cũng có thứ aura mê hoặc đàn ông (và cả đàn bà) và họ biết lợi dụng thứ aura đó của mình để thỏa mãn bản thân, bất chấp luân thường.

Tình Khờ khác với Chữ Vạn và Hai Cuốn Nhật Ký ở chỗ, cuốn này không có những đoạn đặc tả sắc dục khiến người đọc nóng hết cả mặt m... đọc tiếp