Đồng Thoại Đen
by Otsuichi
9 reviews
Có 11 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Nếu có gì để phàn nàn thì với mình có lẽ chính là cái bìa. Mình không nghĩ bìa này lại hợp với Đồng thoại đen, cả cái phần tên truyện cũng sử dụng một kiểu chữ thiếu tinh tế thế nào đó.

Ừm, cảm giác của mình là nó không dark như Goth. Đồng Thoại Đên cũng có những yếu tố mà như mọi lần đọc Otsuichi mình thốt ra, kiểu như "không hiểu sao có thể nghĩ ra được như vậy" nhưng n... đọc tiếp