"999 lá thư gửi cho chính mình" , cái ưng đầu tiên là cuốn sách có cái bìa thật xinh đẹp, hehe.. Đúng như cái tên, cuốn sách là chín trăm chín mươi chín lá thư mà tác giả gửi cho chính mình, và có lẽ là gửi cho cả chúng ta nữa - những con người đang đứng trên sự trập trùng, chông chênh, lưng chừng của tuổi trẻ. Đây là cuốn sách mình thường đọc những lúc chán nản, mệt mỏi, những... đọc tiếp