Lời Nguyện Cầu Từ Chernobyl
by Svetlana Alexievich
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

#Review #Lời_nguyện_cầu_từ_Chernobyl

Nếu ai đã biết tới tác phẩm Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ chắc sẽ không xa lạ với Svetlana Alexievich. Lời nguyện cầu từ Chernobyl là tác phẩm phi hư cấu của bà.

Vốn là nhà văn và cũng là nhà báo nên tác phẩm Lời nguyện cầu từ Chernobyl như một thiên phóng sự, cái nhìn, quan điểm, tâm sự của các nhân chứng sống về thảm h... đọc tiếp