Ngày Xưa Có Một Con Bò...
by Camilo Cruz
21 reviews
Có 31 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Cuốn sách " ngày xưa có một con bò " với minh họa bìa khá vui mắt lên mình mua luôn khỏi đọc giới thiệu, trong mỗi chúng ta đều có những con bò đáng phải giết bỏ đi để thay đổi cuộc đời, về sách thì chất lượng bên ngoài lẫn trong đều tốt, nội dung nhẹ nhàng nhưng thấm thía, đây là một quyển sách đáng đọc, vì nhờ nó mình đã có những suy nghĩ đúng đắn hơn về cuộc sống, về nội du... đọc tiếp