Khúc Hoan Ca Của Văn Chương
by Trần Lê Hoa Tranh
1 reviews

VIẾT VỀ SỰ ĐỌC

Khi đã kết duyên vào cái nghề bôn ba chữ, nghề dạy văn, thích văn và đọc văn, nay người cô tạm nghỉ chân một chút, cô viết về sự đọc của mình.

Việc đọc quả là một quá trình dài. Với một đứa trẻ, đọc là quá trình vui chơi. Với một học sinh, đọc là quá trình chơi nhưng cũng là học. Với một người đã đứng tuổi và từng trải nhiều, đọc là quá trình nhìn lại... đọc tiếp