Lặng Yên Dưới Vực Sâu
by Đỗ Bích Thúy
6 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Đây là một cuốn sách hay nhưng buồn. Cái nỗi buồn mù mịt và xám xịt gặm nhấm cảm xúc người đọc từ đầu trang sách đến khi gấp lại rồi vẫn không buông. Sao mà nó có thể thê lương thế chứ 😩

Vừ và Súa đã từng có một tình yêu đẹp như mộng cho đến khi Phống lừa Vừ để bắt Súa về làm vợ. Đời Phống chẳng làm sai việc gì ngoài mỗi việc đem lòng yêu Súa và bất chấp tất cả để có cô n... đọc tiếp