Hạt Giống Tâm Hồn - Tập 1
by Nhiều Tác Giả
1 reviews

Bài học rút ra được từ cuốn sách này đối với mình là :

- Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống; rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bản lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại. Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng có thể là may mắn với người khác - tùy vào cách chúng ... đọc tiếp