TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?
by Rosie Nguyễn
88 reviews
Có 138 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là quyển sách đầu tiên mình mua khi được thắp lên niềm đam mê sách và bắt đầu mua sách online. Nó cũng là quyển sách đã thức tỉnh niềm tin, mục đích sống và sự quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.

Về hình thức thì bìa sách rất bắt mắt, khổ chữ rất dễ nhìn, không quá to cũng không quá nhỏ. Về nội dung, quyển sách là những trải nghiệm, quan niệm ... đọc tiếp