Nghĩ Đơn Giản, Sống Đơn Thuần
by Tolly Burkan
10 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Mùng 1 Tết, đi chơi đường sách, được bạn dúi tay lì xì cho quyển sách. Sách cũng ngắn gọn mạch lạc dễ hiểu nên xử luôn cho nóng, lại còn có thể review nhanh coi như... khai sách đầu năm 😇😉

Nếu ai đang trong giai đoạn lo nghĩ nhiều và cảm thấy quá nhiều tiêu cực đang chực chờ sẵn trong lòng mình để một lúc nào đó nó sẽ trào ra thành hành động, quyển sách này sẽ rất phù hợp... đọc tiếp