Nghệ Thuật Theo Đuổi Sự Tối Giản
by Greg McKeown
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Quyển này đọc xong lâu rồi nhưng tuần này có nghiền ngẫm lại một chút xíu về nó nữa. Đây hẳn là quyển trị bệnh cho những con người cầu toàn một cách cực đoan, nghĩa là mong muốn mọi thứ hoàn hảo theo ý mình, rồi... tự làm khổ mình. Sách này dùng để "tẩy não" tốt, nhất là với những ai đã quen với hệ thống làm việc ở các công ty lớn, nhảy sang làm khởi nghiệp là bắt đầu thấy chơi... đọc tiếp