[ "Twins - Con nhà lính" - RED ]

Mình sẽ không vòng vo nhiều mà vào thẳng vấn đề luôn ( mình dốt văn mà ), lần này bài review của mình sẽ hướng tới đối tượng là "Twins - Con nhà lính" ( tập 1 ), mình hay gọi tắt là Twins. Tác giả của truyện này có bút danh là RED. Phần đầu là một chút giới thiệu về tác giả, RED sinh ngày 22/06/1991. Hiện tại RED đang sống tại Hà Nội. Mình... đọc tiếp