Nam Cao là một nhà văn và cũng là một chiến sỹ, liệt sỹ của cách mạng Việt Nam. Ông là nhà văn hiện thực lớn (trước Cách mạng), một nhà báo kháng chiến (sau Cách mạng) và là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất thế kỷ 20.

Những truyện ngắn của Nam Cao đề cập đến những người trí thức, nông dân nghèo. Nam Cao miêu tả sâu sắc tấn bi kịch tinh thần của n... đọc tiếp