Ngày Xưa Có Một Con Bò...
by Camilo Cruz
21 reviews
Có 31 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Ngày xưa có một con Bò – Camilo Cruz

Các bạn đã từng đọc một cuốn truyện cổ tích nào liên quan đến những chú bò chưa? "Ngày xưa có một con Bò" - cái tựa đề vô cùng hấp dẫn, nó khiến tôi liên tưởng đến câu truyện cổ tích về chú bò đó, thế nhưng đây không phải là truyện cổ tích...! Mặc dù sẽ có người cảm thấy "Ngày xưa có một con Bò" giống một câu truyện cổ tích hơn, nhưng... đọc tiếp