Sapiens: Lược Sử Loài Người (Tái Bản 2017)
by Yuval Noah Harari
13 reviews
Có 33 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Lược sử loài người - đúng như cái tên của nó, cuốn sách là một chuỗi các dấu mốc quan trọng trong sự tiến hóa từ xa xưa tới nay của loài người. Cuốn sách không đi sâu vào cụ thể vấn đề nào, mà đề cập đến hầu hết các lĩnh vực: sinh học, lịch sử , tôn giáo, văn hóa, kinh tế .... để điểm qua cuộc sống của con người theo dòng chảy thời gian và cách họ thích nghi với thế giới xung q... đọc tiếp