Ready Player One
by Ernest Cline
1 reviews

Review Ready Player One: A Novel - Ernest Cline

Phá đảo thế giới ảo, hãy đến với Ready Palyer One. Thực ra mình biết đến cuốn này do đã xem phim trước, phải nói là phim có kĩ xảo quá đẹp, nội dung hay nên khi biết có truyện mình đã ngay lập tức tậu em nó về để thưởng thức. Ready Player One đã có từ trước nhưng có vẻ nó đã được biết đến nhiều hơn sau khi phim ra mắt, một b... đọc tiếp