Tôi tìm đến Tuổi trẻ của chúng ta sẽ xanh mãi mãi của Jinie Lynk sau khi đọc xong Đừng lãng phí những ngày đẹp trời của cùng tác giả. So với Đừng lãng phí những ngày đẹp trời tôi thích Tuổi trẻ của chúng ta sẽ xanh mãi mãi hơn, mặc dù nội dung và văn phong ở hai cuốn sách này na ná nhau.

Thanh xuân luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, ở đó chúng ta có tất... đọc tiếp