Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ
by Khaled Hosseini
19 reviews
Có 20 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

|Bạn sẽ muốn bị hóa đá để không phải rơi lệ khi đọc câu chuyện này|

Một cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh xuất sắc và đầy ám ảnh!

.............

Đừng đọc cuốn sách này vào mùa hè!

Cuốn sách nóng từ bìa sách cho đến cả câu chuyện bên trong.

.............

Cuốn sách hấp dẫn ngay từ những trang đầu. Nhưng chính chương đầu đã là cho người đọc cả... đọc tiếp