Giới Hạn Của Bạn Chỉ Là Xuất Phát Điểm Của Tôi
by Mèo Maverick
12 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Trước khi nói về cuốn sách này phải thú thật rằng T mua nó vì nó đang hot :v , review full 5* và cũng khá lưỡng lự khi mua,khi đọc cái đề như self help thế :3 . Nhưng những điều cuốn sách đề cập, lấy ví dụ khá là thực tế và nói đến khá là lọt tai, mặc dù như được nghe “chửi” thẳng vô mặt vậy. Kiểu như: cứ lười đi, cứ chơi đi xong nhìn họ thành công thì đừng than sao mình chẳng... đọc tiếp